'Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.' [Nelson Mandela]

Co-creatie

The Learning Hub is de onderwijsinnovatie afdeling van stichting sQuare en heeft het doel om in co-creatie met het beroepsonderwijs, overheden en het werkveld de leerlijn voor vakmensen te versterken en te verlengen. We werken mee aan complexe innovatie vraagstukken om de ontstane mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen, initiëren hiervoor zelf doorbraakprojecten en bouwen aan een divers netwerk van innovatieve frontrunners die we bij deze projecten betrekken.

Voorbeelden van eigen initiatieven zijn de oprichting van onze private exameninstelling en de ontwikkeling van hogere onderwijs modules voor vakmensen die Mbo vakscholen en organisaties aan kunnen bieden op hun eigen locatie.

Daarnaast hebben we een aantal trainingen en workshops ontwikkeld voor de professionalisering van teams en organiseren we meet-ups op onze eigen locatie waar docenten, ambtenaren, werk- en/of opdrachtnemers elkaar (online) kunnen ontmoeten en zich met elkaar kunnen verhouden tot nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Inspiratie

We delen graag onze visie, kennis, producten en ons netwerk middels een presentatie op uw bijeenkomst, een workshop aan uw team of via advies en begeleiding op maat.

Voor het Amsterdamse beroepsonderwijs is een deel van onze producten gratis beschikbaar, omdat deze met MBO-agenda subsidiegeld van de gemeente Amsterdam zijn ontwikkeld. Mail ons op info@thelearninghub.amsterdam voor meer informatie over de mogelijkheden en de kosten.

En luister hier alvast de podcast van Meesterwerk over het ontstaan van The Learning Hub voortkomend uit vijf jaar ontwerpend onderzoek door het Practoraat Creatief Vakmanschap. https://open.spotify.com/episode/3tSvneiimwz0z4ot5XHb3f

Exameninstelling stichting sQuare

Stichting sQuare is een erkende private exameninstelling en daarmee zijn we bevoegd om leermodules te ontwikkelen, deze te laten inschalen, aan te bieden en te examineren op meerdere NLQF-EQF functioneringsniveau’s. De exameninstelling is ondergebracht bij The Learning Hub.

De modules worden ingeschaald door het NCP-NLQF. Dit is het nationale coördinatiepunt voor het Nederlandse kwalificatieraamwerk en verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het Netherlands Qualification Framework (NLQF) dat is gekoppeld aan het European Qualification Framework (EQF). Binnenkort worden in Nederland de NLQF kwalificaties vermeldt op het Mbo, Hbo en Wo diploma.  Ook 31 andere Europese landen maken de koppeling met het EQF, zodat alle publieke en private kwalificaties straks (internationaal) vergelijkbaar zijn.

The Learning Hub, heeft een onafhankelijke examencommissie die de examens vaststelt. De kwaliteit van examinering wordt getoetst door Stichting Examenkamer. Alle behaalde certificaten worden door hen opgenomen in het landelijke diplomaregister.

We zien onszelf als pioniers die nieuwe mogelijkheden van een Leven Lang Leren voor vakmensen verkennen op het hogere NLQF niveau 5. We hebben niet de ambitie om zelf een onderwijsinstelling te zijn. De modules die we ontwikkelen en in laten schalen, zijn bedoeld voor het Mbo, Hbo en andere aanbieders van onderwijs, zodat zij deze modules op hun eigen locatie kunnen aanbieden en door hun eigen docenten/trainers kunnen laten verzorgen. Zodoende ontlasten we deze instituten bij het ontwikkel- en validatieproces tijdens de opbouw van hun Leven Lang Leren aanbod en kunnen we de examinering verzorgen als er geen licentie aanwezig is voor examinering op het hogere NLQF niveau 5. 

Inmiddels zijn de eerste twee modules 'Didactiek vanuit je vakmanschap' en 'Ondernemen vanuit je vakmanschap' door de NCP-NLQF  ingeschaald op niveau 5 en zijn deze opgenomen in het nationale register. Deze modules worden volgend jaar aangeboden voor vakmensen op Amsterdamse Mbo locaties en bij de afdeling Ondernemers Ondersteuning van de gemeente Amsterdam. Dankzij deze NLQF registratie kunnen vakmensen straks hun STAP-leervouchers die vanaf 2022 door DUO/UWV worden uitgegeven, verzilveren via The Learning Hub.

Link naar het nationale register: https://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus 

Wat de exameninstelling van stichting sQuare voor u kan betekenen:
- Beschikbaar stellen van bestaande NLQF 5 modules*
- Ontwikkelen en inschaling nieuwe modules op meerdere NLQF-EQF niveau’s
- Ontwikkelen examens
- Vaststellen examens
- Uitvoeren examinering
- Trainen docenten voor het aanbieden van modules op locatie

* De module 'Didactiek vanuit je vakmanschap' is gratis te gebruiken door Amsterdamse Mbo scholen, omdat deze module ontwikkeld is met subsidie van de MBO-agenda van de gemeente Amsterdam

Link naar modules

Over ons

Stichting sQuare is opgericht door Marieke Gervers en Johan van Aalst in september 2018 met het doel om Mbo afgestudeerde (creatieve) vakmensen een plek, instrumenten en netwerk te bieden voor hun verdere professionalisering. Inmiddels bestaat stichting sQuare uit twee afdelingen: The Learning Hub en Broedplaats sQuare.

Marieke Gervers heeft de leiding over The Learning Hub, die zich richt op innovatie van de leerlijn voor alle vakmensen. Paulien Klap, docent, onderwijsontwikkelaar en examenexpert maakt tevens deel uit van het vaste team, dat bij opdrachten verder aangevuld wordt met freelance experts.

Vanuit The Learning Hub zetten we onze expertise en content in om onderwijs, overheden en bedrijfsleven te adviseren en/of te begeleiden bij complexe innovatie vraagstukken die zijn gericht op de mismatch tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs en op een Leven Lang Leren. We hebben daarbij een aantal workshops en trainingen ontwikkeld die het onderwijs, overheid en het werkveld kan helpen bij het vormgeven van hun nieuwe rol in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Ook de private exameninstelling van stichting sQuare is bij The Learning Hub ondergebracht waar in co-creatie met werkveld en het beroepsonderwijs internationaal erkende hogere onderwijs modules ontwikkeld en geëxamineerd worden op NLQF niveau 5. Door modulair vervolgonderwijs voor vakmensen te ontwikkelen, bieden we de grote groep van Mbo gediplomeerden, die nu niet door studeert op een reguliere Hbo opleiding (75%) toch de mogelijkheid om zich verder te professionaliseren en te emanciperen op een hoger niveau.

Johan van Aalst heeft de leiding over de andere afdeling van stichting sQuare, broedplaats sQuare www.square.amsterdam. Hier vormen ondernemende creatieve starters een community die wij ondersteunen bij hun verdere professionalisering en met interessante opdrachtgevers matchen. Door de twee elkaar versterkende afdelingen heeft stichting sQuare inmiddels een groot netwerk opgebouwd van bijzondere experts; frontrunners die verder denken dan de huidige status quo, die gaan voor kwaliteit en die concreet kunnen neerzetten waar ze over praten. We delen we de missie voor een inclusievere samenleving met flexibel, maatgericht en levenslang onderwijsaanbod voor iedereen!

Samen hebben we verstand van: cross-over innovatie, het beroepsonderwijs, grootstedelijke jongeren- en beeldcultuur, community building, wederkerig werken & leren, een leven lang ontwikkelen, hoger (modulair) onderwijs voor vakmensen, scrummend leren, 21st century skills en de groeiende zzp & flex-economie.

'Learning by doing and reflecting on the experience of doing to gain conceptual insight as well as practical expertise'. [David Hargreaves, The teaching of art and the art of teaching]

Neem contact op